De secundaire inkomensverdeling is de inkomensverdeling nadat rekening is gehouden met belastingen¸ sociale premies en inkomensoverdrachten.

Het primair inkomen van de economische subjecten wordt belast met (progressieve) loon- en inkomstenbelasting en sociale premies. Een deel hiervan vloeit toe aan mensen die op de een of andere wijze niet of niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien: werkloosheidsziekteWAO- en bijstandsuitkeringen. Door deze herverdeling van inkomens ontstaat een andere inkomensverdeling: de secundaire inkomensverdeling.