Onder de secundaire behoeften valt alles wat het leven aangenamer maakt.

Wanneer mensen in hun behoeften voorzien¸ is het onderscheid tussen primaire en secundaire behoeften erg moeilijk aan te geven. Meestal laten we ons leiden door 'het aangename' en niet door 'het nuttige'.