Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afspraken in een arbeidsovereenkomst die het werk 'aangenamer' maken. Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen¸ de omstandigheden waaronder het werk moet worden gedaan en de voorwaarden waaraan men moet voldoen om voor promotie in aanmerking te komen.

Zie ook: primaire arbeidsvoorwaarden.