Het secundaire inkomen is het primair inkomen na aftrek van loon- en inkomstenbelasting en sociale premies en bijtelling van inkomensoverdrachten.