Economische activiteiten vinden plaats in verschillende sectoren.

Zo onderscheiden we:

Op grond van het soort product dat wordt aangeboden¸ kunnen we de volgende indeling geven:
Verschillende economische sectoren