De last van een schuld bestaat uit:

Bij internationaal opgenomen gelden zijn in de regel van de kredietverstrekker dollars geleend en moeten interest en aflossingen ook met dollars worden voldaan. Landen (bedrijven) verdienen deze dollars door goederen en diensten op de wereldmarkt te verkopen. De exporten moeten dan per saldo wel groter zijn dan de importen. Met andere woorden: omdat rente- en aflossingsbetalingen op internationale leningen leiden tot een tekort op de inkomensrekening en de financiële rekening van de betalingsbalans¸ zal de goederenrekening hiervan een voldoende groot overschot moeten laten zien.