Schaarste is de spanning die bestaat tussen de behoeften en de middelen waarmee in de behoeften kan worden voorzien.

De spanning tussen behoeften en middelen komt tot uitdrukking in de vraag naar en het aanbod van goederen. Beide bepalen de mate van schaarste aan een bepaald goed. Deze schaarste is vervolgens weer bepalend voor de prijs van dat goed.

Hoe verder de schaarste wordt teruggedrongen¸ des te groter is de welvaart. Een grotere productie leidt - ceteris-paribus - tot een grotere welvaart. We spreken dan van grotere welvaart in enge zin. Omdat een grotere productie kan leiden tot negatieve externe effecten¸ spreken we pas van een toename van de welvaart wanneer de negatieve aspecten van de grotere productie geringer zijn dan de positieve aspecten. In dat laatste geval is er sprake van een toename van de welvaart in ruime zin.


Schaarste