Schaalvoordelen zijn kostenvoordelen die ontstaan wanneer bedrijven grotere hoeveelheden productiefactoren inzetten.

Door schaalvergroting (er wordt meer arbeid en kapitaal ingezet) kunnen kostenvoordelen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de productie meer dan evenredig met de extra ingezette hoeveelheden arbeid en kapitaal toeneemt.

Als bedrijven uitbreiden¸ is een betere arbeidsverdeling mogelijk¸ er zijn meer (financiële) mogelijkheden voor onderzoek en er zijn in verhouding minder overheadkosten.