Sparen is niet-consumeren.

Sparen is een economische functie die specifiek bij gezinnen hoort. Zíj besluiten een deel van hun inkomen na belasting niet te consumeren. Wanneer deze spaargelden vervolgens worden uitgeleend aan banken¸ is dit de bron van de kredietverlening door deze banken.