De SDR (Special Drawing Rights) vormen een internationaal betaalmiddel dat door het IMF is gecreëerd.

De SDR kan alleen worden gebruikt tussen centrale banken voor het doen van betalingen uit hoofde van betalingsbalanstekorten.