Van een ruilvoetverslechtering is sprake wanneer meer goederen en diensten moeten worden uitgevoerd om de geïmporteerde hoeveelheid op het oude niveau te kunnen handhaven.

Ruilvoetverslechteringen betekenen dat importen sneller in prijs stijgen of minder in prijs dalen dan exporten. De export van een bepaalde hoeveelheid goederen levert dus minder vreemde valuta op. Om de importen te kunnen financieren moet een grotere exportinspanning worden geleverd. In feite is dit een nationale verarming.