De ruilvoet is het indexcijfer dat ontstaat door het prijsindexcijfer van de uitvoer te delen door het prijsindexcijfer van de invoer.

Een land dat goederen in het buitenland koopt¸ moet zich de nodige vreemde valuta verwerven om deze aankopen te kunnen betalen. Deze valuta worden verdiend met de export. Veranderingen in de ruilvoet geven weer in hoeverre een land meer of minder moeite moet doen om zich met de export voldoende buitenlandse deviezen te verwerven om daarmee de invoer te financieren.

Zo betekent een ruilvoetverslechtering (de prijzen die moeten worden betaald voor ingevoerde goederen stijgen sneller dan de bedragen die met de export worden verdiend) dat fysiek meer moet worden uitgevoerd om de importen te financieren. Met de nodige veranderingen betekent een ruilvoetverbetering dat de exportinspanning kan afnemen.