Rijkdom is het bezit aan goederen.

De begrippen rijkdom en welvaart mogen niet met elkaar worden verward: een groei van de productie kan¸ onder meer als gevolg van negatieve externe effecten¸ een geringere welvaart betekenen.