Het Rijk is de centrale overheid.

De rijksoverheid ('Den Haag') legt de wettelijke basis voor vrijwel alle overheidstaken. Niet alleen stelt de rijksoverheid vast welke taken de overheid op zich neemt (op zich heeft genomen)¸ maar ook bepaalt zij op welke wijze deze taken zullen worden gefinancierd.