Een revaluatie is een officiële waardevermeerdering van een valuta ten opzichte van een andere valuta.

Een revaluatie is een herziening van de spilkoers.

Revaluaties en devaluaties zijn begrippen die thuishoren in stelsels van vaste wisselkoersen. Wanneer het handelsverkeer tussen de deelnemers aan een vaste-koersenarrangement fundamenteel is verstoord¸ is een revaluatie/devaluatie noodzakelijk.