Retributies zijn betalingen aan de overheid voor een duidelijk aanwijsbare tegenprestatie.

Voorbeelden van retributies zijn collegegeld en lesgeld¸ markt- en havengelden¸ parkeergeld¸ kijk- en luistergelden en paspoortleges.

Retributies behoren tot de niet-belastingontvangsten.