Een resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten en de daaruit voortvloeiende winst of het verlies over een bepaalde periode.