De restinkomensquote is gelijk aan de niet-looninkomens in procenten van het nationaal inkomen.

De niet-loonkomens zijn uit pacht¸ interest en winst.

Het begrip restinkomens wordt onder meer gebruikt bij de categoriale inkomensverdeling.