De restinkomens zijn de niet-looninkomens.

De restinkomens bestaan uit pacht¸ interest en winst.

Het begrip restinkomens wordt onder meer gebruikt bij de categoriale inkomensverdeling.