De Europese Centrale Bank (ECB) kan de banken in de eurozone verplichten gedurende een bepaalde tijd een zeker percentage van hun uitstaande verplichtingen (verleende kredieten) te storten bij één van de nationale centrale banken (bijv. De Nederlandsche Bank). De banken ontvangen over die tegoeden de basisrente.

Met behulp van deze reserveverplichtingen kan de ECB de kasoverschotten en -tekorten van de banken bijsturen.

Zie ook: kasreserveregeling