Rentepolitiek omvat de wijzigingen in de rentetarieven die de centrale bank aan banken berekent om geldmarktrente in de door haar gewenste richting te sturen.

Wijzigingen van de rentetarieven waartegen banken bij de centrale bank kunnen lenen¸ zijn een instrument van de centrale bank om de geldhoeveelheid in de eurozone te reguleren.

De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt zowel de kasreserve als de officiële rentetarieven om grip te houden op de korte rente: de geldmarktrente.