Bij goederen met een relatief inelastische vraag leidt een prijsverlaging tot relatief geringe afzetstijging en daardoor tot een afname van de omzet.

Bij goederen met een inelastische vraag zijn prijsacties om de verkopen te stimuleren weinig zinvol.

Voorbeeld

De prijselasticiteit van een product is -0¸75. Stel de prijs daalt met 10%. We kunnen nu op de volgende manier het indexcijfer van de nieuwe omzet berekenen.

indexcijfer nieuwe prijs: 90 indexcijfer nieuwe afzet: 107¸5 indexcijfer nieuwe omzet: (90 x 107¸5)/100 = 96¸75

Omdat de relatieve afzetstijging geringer is dan de relatieve prijsdaling¸ daalt de omzet.