Bij goederen met een relatief elastische vraag leidt een prijsverlaging tot een relatief grotere afzetstijging en daardoor tot een toename van de omzet.

Bij goederen met een elastische vraag zullen aanbieders door prijsacties proberen de verkopen te stimuleren.

Voorbeeld

De prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid van een product is -1¸75. Stel de prijs daalt met 10%. We kunnen nu op de volgende manier het indexcijfer van de nieuwe omzet berekenen.

indexcijfer nieuwe prijs: 90 indexcijfer nieuwe afzet: 117¸5 indexcijfer nieuwe omzet: (90 x 117¸5)/100 = 105¸75

Omdat de relatieve afzetstijging groter is dan de relatieve prijsdaling¸ stijgt de omzet.