Geld doet dienst als rekenmiddel wanneer we de waarde van uiteenlopende zaken uitdrukken in geld.

We hebben dan de bedoeling berekeningen uit te voeren¸ bijvoorbeeld het berekenen van de verschuldigde interest.