Rekening-courant¸ een synoniem voor een girorekening of bankgirorekening¸ is een rekening bij een bank waarmee bij voldoende saldo girale betalingen kunnen worden gedaan.

De rekeninghouder mag een bepaald afgesproken bedrag "rood" staan.