Geld doet dienst als rekeneenheid wanneer we de waarde van uiteenlopende zaken uitdrukken in geld.

Door de waarde van uiteenlopende zaken in geld uit te drukken¸ kunnen we de waarde van deze zaken met elkaar vergelijken en bijvoorbeeld bij elkaar optellen.