Regionale mobiliteit is de bereidheid van een werknemer om in een ander gebied (regio) dan waar hij woont¸ werk te zoeken en te accepteren.

Gebrek aan regionale mobiliteit wordt genoemd als een van de oorzaken van kwalitatieve structurele werkloosheid.

De werkgelegenheid is niet in dezelfde mate over het land gespreid als het aanbod van arbeid. Omdat werklozen niet gemakkelijk verhuizen naar gebieden waar er voor hen wel werk is¸ is men werkloos terwijl er elders wél behoefte is aan hun specifieke bekwaamheden.