Onder een rechtsvorm of ondernemingsvorm verstaan we de juridische vorm waaronder een bedrijf aan het economisch verkeer deelneemt.

Enkele belangrijke ondernemingsvormen zijn: