Een rechtspersoon is een organisatie die zelfstandig rechten en plichten kan hebben.

Rechtspersonen hebben een eigen vermogen dat losstaat van het vermogen van oprichters¸ leidinggevenden of andere belanghebbenden. Het grote voordeel hiervan is dat ondernemersrisico's niet ten laste komen van de leidinggevenden of de eigenaren.

Zo zijn de aandeelhouders van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.