Een recessie is een fase van de conjunctuur waarin de groeicijfers afnemen.

De productie groeit nog wel¸ maar niet meer zo snel als tijdens de hoogconjunctuur. Er kan werkloosheid ontstaan. Omdat de bezettingsgraad tijdens een recessie vermindert¸ loopt de inflatie terug.


Fasen van een conjunctuurgolf