Een rayonkartel is een kartel waarbij de deelnemers de markt geografisch verdelen.

Vroeger hadden verschillende wijken in steden een 'eigen' melkbezorger. Dit is een voorbeeld van een rayonkartel.