De Raad van Ministers is het hoogste orgaan van de Europese Unie.

Iedere regering wordt door één minister vertegenwoordigd. De samenstelling van de Raad wisselt afhankelijk van het onderwerp dat wordt behandeld: landbouw¸ financiën¸ economische zaken¸ sociale zaken.

De Raad van Ministers wordt bijgestaan door een groot aantal adviesgroepen. Naar aanleiding van voorstellen van de Europese Commissie worden besluiten genomen.


Besluitvorming binnen de Europese Unie