Quasi-collectieve goederen zijn individuele goederen¸ waarvan de overheid het gebruik zo belangrijk vindt¸ dat zij ze meestal tegen een lagere prijs aanbiedt dan waartegen het bedrijfsleven deze goederen zou kunnen aanbieden.

Voorbeelden van quasi-collectieve goederen zijn openbaar onderwijs¸ openbaar vervoer¸ openbare bibliotheken en musea.