De quartaire sector omvat de niet-commerciële dienstverlening

Het gaat in deze sector om de dienstverlening zonder winstoogmerk. Tot de quartaire sector rekenen we de overheid en alle bedrijven die door de overheid worden gefinancierd¸ zoals ziekenhuizen en bibliotheken.