Het quotum is het deel van de middelen van het IMF waarover de leden kunnen beschikken voor het voldoen van hun betalingsbalanstekorten.

Wanneer leden 'op hun quotum trekken'¸ maken ze gebruik van hun algemene trekkingsrechten. Dat wil zeggen dat zij buitenlandse valuta van het IMF lenen.