Protectie is het beschermen van een bedrijfstak of een gehele economie tegen buitenlandse concurrentie.

Hoewel veel economen vasthouden aan de voordelen van vrijhandel¸ is er vaak gepleit voor protectie. Motieven voor het geven van protectie zijn:

Protectie betekent dat goedkope invoer wordt geweerd. Het land dat protectie toepast¸ vermindert daardoor doelbewust de eigen welvaart(sgroei). Men beschikt immers over minder goederen¸ waar ook nog meer voor moet worden betaald dan in geval van vrijhandel.

Alleen het antidumpingsargument wordt (gezien het doel van de dumping) als een valide argument voor protectie beschouwd.