Proportioneel variabele kosten zijn kosten die rechtevenredig toenemen met de grootte van de productie.

Wanneer we te maken hebben met proportioneel variabel kosten¸ zijn de variabele kosten per eenheid product¸ de gemiddelde variabele kosten constant.

In de figuur is het verloop van de totale variabele kosten weergegeven wanneer de variabele kosten proportioneel verlopen.


Proportioneel variabele kosten