Het promotiebeleid omvat alle activiteiten waarmee de interesse van de afnemer wordt gewekt en waarmee hij tot de aankoop wordt overgehaald.

Het promotiebeleid valt onder de categorie verkoopbevorderende activiteiten. Hoewel het onderwerp buitengewoon omvangrijk is¸ noemen we slechts:

Tot het promotiebeleid behoort reclame: elke vorm van niet-persoonlijke presentatie en promotie van ideeën¸ goederen en diensten.

Het promotiebeleid maakt deel uit van de marketingmix.