Van een prohibitief invoerecht is sprake wanneer het invoerrecht zo hoog is¸ dat de invoer van het getroffen goed geheel wordt voorkomen.

Door invoerrechten worden ingevoerde goederen duurder. Bij de invoer van bepaalde landbouwproducten¸ suiker en zuivel bijvoorbeeld¸ heffen de leden van de Europese Unie zulke hoge rechten dat deze producten niet worden ingevoerd.