Van een progressief verloop van de totale kosten spreken we wanneer met het toenemen van de productie de totale kosten steeds meer stijgen.

In de figuur verloopt het tweede gedeelte van de totale variabele kostenlijn (TVK) progressief.

Als gevolg van een progressief verloop van de totale kosten stijgen de kosten per eenheid product: de gemiddelde kosten. Een dergelijke stijging kan samenhangen met het naderen van de capaciteitsgrenzen. Doordat een bedrijf op volle toeren gaat draaien¸ is er meer onderhoud nodig en moet duurder overwerk worden betaald.

Een progressief verloop van de totale kosten blijkt ook uit een stijgend verloop van de marginale kosten.

Voorbeeld

Veronderstel dat een onderneming de volgende kostenvergelijking heeft:

TK = q3 - 6q2 + 16q + 8

In deze vergelijking is

TVK = q3 - 6q2 + 16q

TCK = 8

Berekenen we de gemiddelde kosten¸ dan vinden we

GTK = q2 - 6q + 16+ 8/q

GVK = q2 - 6q + 16

GCK = 8/q

De GVK verlopen aanvankelijk dalend (overeenkomend met een degressief verloop van de totale variabele kosten) en vervolgens stijgend¸ overeenkomend met een progressief verloop van de totale variabele kosten.

De GCK verlopen steeds dalend.

Samen bepalen de TVK en de TCK het verloop van de TK.

De marginale kosten zijn:

MK = 3q2 -12q + 16

De marginale kosten verlopen aanvankelijk dalend en vervolgens¸ vanaf q = 2¸ stijgend.

Betekenis van de symbolen:

TK  totale kosten GTK  gemiddelde totale kosten TVK  totale variabele kosten GVK  gemiddelde variabele kosten TCK  totale constante kosten GCK  gemiddelde constante kosten q  productieomvang MK  marginale kostenDegressief en progressief verloop van de variabele kosten