Een belasting is progressief als in verhouding tot het inkomen meer belasting betaald moet worden naarmate het inkomen hoger is.

De tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting zijn progressief voorzover ze betrekking hebben op de inkomens uit arbeid en eigen woning (box 1). Deze progressie wordt gerealiseerd door een schijventarief te hanteren. Er worden verschillende inkomensschijven onderscheiden. Elke schijf heeft een eigen belastingpercentage. Het percentage is laag in de onderste schijf en stijgt met de volgende schijven.