Programmahulp is een vorm van ontwikkelingshulp¸ waarbij met overheden van ontwikkelingslanden afspraken worden gemaakt over het te voeren macro-economisch beleid en over zaken als mensenrechten.

Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over deregulering van een deel van de economie.