Op grond van het profijtbeginsel betalen burgers aan de overheid naar de mate van het gebruik dat zij van bepaalde overheidsvoorzieningen maken.

Vooral bij retributies wordt dit beginsel in praktijk gebracht.