Wanneer een werknemer in dienst wordt genomen¸ kennen werknemer en werkgever elkaar niet. Het is daarom gebruikelijk¸ voordat tot een vaste aanstelling wordt over gegaan¸ een proeftijd af te spreken.

De proeftijd is de periode waarin de werkgever de geschiktheid van de werknemer kan beoordelen en waarin de werknemer kan beoordelen of het werk hem bevalt. Tijdens de proeftijd mogen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen. De wet schrijft voor dat een proeftijd niet langer mag duren dan twee maanden.

Overigens worden steeds meer mensen voor een bepaalde periode aangesteld of via een uitzendbureau 'ingehuurd'.