Een productiekartel is een concurrentiebeperkende afspraak waarbij de deelnemers afspreken niet meer dan een bepaalde hoeveelheid te produceren en op de markt te brengen.

De OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) is een voorbeeld van een productiekartel.

Door het aanbod op de markt te beperken¸ dwingt men tevens een bepaald gewenst minimumprijsniveau af.