Een productiefunctie beschrijft het verband tussen de gebruikte productiemiddelen en voortgebrachte productie.