Productdifferentiatie is het onderscheiden door producenten van hun product van dat van de concurrent.

In feite kan iedere handeling die ertoe leidt dat de consument onderscheid maakt tussen de door verschillende producenten aangeboden goederen productdifferentiatie worden genoemd. Dit kan gebeuren door verschil in verpakking en merk. Ook de wijze van verkoop¸ de service¸ de keuze van de vestigingsplaats en de prijszetting maken een product heterogeen.