Het productbeleid omvat alle activiteiten van een bedrijf om aan een goed of dienst meer 'gebruikersnut' voor de beoogde doelgroep toe te voegen.

Een product bezit een aantal eigenschappen die samen het nut voor de gebruiker bepalen. Deze eigenschappen noemen we de productmix en ze omvatten onder meer: