Veel tuinbouwveilingen hebben voor de producten die via hun veiling worden aangevoerd minimumprijzen (ophoudprijzen of doordraaiprijzen) vastgesteld. Wanneer een partij¸ die op de veiling wordt aangevoerd¸ tegen een lagere prijs dan de minimumprijs dreigt te worden verkocht¸ wordt de partij tegen de minimumprijs opgekocht. Deze aankopen worden gefinancierd uit een producentenfonds (of een productenfonds) dat wordt gevoed doordat over elke veilingtransactie een bepaald percentage ten behoeve van dit fonds wordt geheven. De aangekochte goederen worden in de regel vernietigd.