Producenten zijn ondernemers die een bepaald goed willen verkopen.

Afhankelijk van de markt onderscheiden we verschillende groepen aanbieders: